REALIZACJE

I. Budowa sieci elektroeneregetycznej SN, nN w celu zasilenia obiektu przepompowni wody, polegająca na budowie linii kablowuych nN, SN oraz stacji transformatorowej w Sosnowcu – w ramach zadania „Przepompownia OES Zagórze”

II. Budowa stacji SN/nn wraz z linią zasilającą napowietrzną SN o długości 500 m wraz z uruchomieniem w kopalni kruszywa;

III. Budowa stacji ładowania z infrastrukturą dla drogowego transportu publicznego na terenie MZK przy ul. Brzegowej oraz budowa stacji ładowania z infrastrukturą dla drogowego transportu publicznego przy ul. Terebelskiej w Białej Podlaskiej

IV.Modernizacja rozdzielni głównej – PWIK Wodzisław Śląski

I. Dostawy rozdzielnic oraz materiałów elektrycznych dla PKP – Jaworzno Szczakowa;

II. Dostawy dla Inwestycji „Prace na linii kolejowej odcinek Kutno-Toruń Główny” – dostawy transformatorów, szaf rozdzielczych, układów grzewczych do rozjazdów, dostawy okablowania oraz innych materiałów elektrycznych;

III. Dostawy rozdzielnicy nn z SZR, dostawy skrzynek rozdzielczych, dostawy okablowania – Linia Kolejowa nr 133 – Stacja Trzebinia;

IV. Wykonanie kompleksowych pomiarów rozdzielni głównych – Wieża kontroli Lotów – Szczecin;

V. Montaż szynoprzewodów na Hali w Tarnowiewykonanie zasilania szynoprzewodów kablem oraz montaż szynoprzewodów odpływowych ok 200mb;

VI. Wykonanie prac budowlano-montażowych dla stacji SN/nn w stacji OPT-7 ORLEN w Trzebini; przeniesienie oraz montaż nowych pól rozdzielni SN, wykonanie nowych instalacji w budynku rozdzielni, wykonanie pomiarów elektrycznych ;

VII. Wykonanie prac budowlano – montażowych w stacji SN/nn OPT-9 Orlen w Trzebini; wykonanie fundamentu pod stację, montaż urządzeń w stacji, Ułożenie okablowania SN, demontaż istniejącej stacji i powiązań kablowych, dostawa sprzętu BHP, Ułożenie linii światłowodowej o łącznej długości ok 1500m, pomiary pomontażowe;

VIII. Wykonanie prac na obiekcie Cobex Racibórz – modernizacja pól 6kV nr 21 oraz 34 w stacji GPT  Wyposażenie rezerwowych pól SN oraz przedziału nn w nową aparaturę, wykonanie odwzorowania na tablicy synoptycznej; uruchomienie pól SN; montaż rozdzielnicy SN MC SET w stacji OPT6; modernizacja pola nr 5 w stacji SN OPT-4;

IX. Wykonanie modernizacji zasilania dla Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim – demontaż złącz kablowych na elewacji budynku Starostwa, zabudowa nowego złącza kablowego ZK-nn na elewacji budynku, wykonanie linii kablowej zasilającej, dostawa i montaż dwusekcyjnej rozdzielni głównej, modernizacja rozdzielni RGnn w budynku przychodni z SZRem; zabudowa pomostu technologicznego w pomieszczeniu rozdzielni głównej; naprawa elewacji budunku w niezbędnym zakresie;

X. Wykonanie robót instalacyjnych elektrycznych w obiekcie Bonarka City Center dla PRIMARK, wykonanie tras kablowych, dostawa i montaż okablowania, modernizacja rozdzielnic 1RP-PR, podłączenie okablowania, wykonanie instalacji odgromowej na dachu, wykonanie oświetlenia zewnętrznego na dachu, wykonanie pomiarów ochronnych;

XI. Modernizacja budynkowej rozdzielni niskiego napięcia z transformatorem – Instytut Lotnictwa Warszawa ; wymiana rozdzielnic głównych, wymiana transformatora T1, wymiana osprzętu i opraw oświetleniowych, malowanie pomieszczenia RG;

XII. Modernizacja rozdzielni głównej w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Traugutta 11 – Z4/48166 – wymiana rozdzielni głównej Szkoły, wymiana rozdzielnic obiektowych, wymiana WLZ, remont pomieszczenia rozdzielnicy;

XIII. Wykonanie linii zasilającej oraz rozdzielnicy obiektowej 0,4 kV w budynku 26 na terenie IFJ PAN w Krakowie – opracowanie projektu wykonawczego,  dostawa i montaż rozdzielnicy obiektowej, wykonania zasilania 5x1x240mm2, wykonanie koniecznych przeróbek w rozdzielnicy RGnn, wykonanie pomiarów;

XIV. Rozbudowa rozdzielni napięcia gwarantowanego dla PGE Dystrybucja –  wykonanie trasy kablowej, wykonanie zasilania rozdzielnicy; zaprojektowanie, dostawa, oraz montaż i uruchomenie rozdzielnicy napięcia gwarantowanego; wykonanie wizualizacji w systemie nadrzędnym; wykonanie pomiarów ochronnych;

 XV. Roboty remontowae rozdzielni w Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu –  wymiana 3 szt rozdzielnic nn,  przedużenie kabli odpływowych, instalacja uziemiająca, instalacja oświetleniowa oraz gniazd, remont pomieszczeń;

XVI. Budowa linii kablowej SN-15kV dla zasilania abonenckiej stacji transformatorowej wnętrzowej SN/nn w budynku Sieci Badawczej Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny w Łodzi wraz z rozbiórką odcinka linii kablowej SN– 6kV – demontaż linii kablowej SN 6kV; budowa lini kablowej SN 15kV; wymiana transformatora 6kV na 15kV; wymiana 4 polowej rozdzielnicy SN; dostawa tablicy licznikowej; wykonanie niezbędnych połączeń kablowych; wykonanie niezbędnych pomiarów;  uruchomienie urządzeń; instalacja uziemiająca stacji trafo; 

XVII. Modernizacja zasilania awaryjnego na terenie SUW Rodzinna w Kozienicach – wymiana agregatu prądotwórczego, wykonanie modernizacji rozdzielni głównej, montaż układu SZR, wymiana instalacji oświetleniowej podstawowej i awaryjnej, montaż gniazd, remont pomieszczenia agregatu; 

XVII. Remont zasilania w kompleksie wojskowym – wymiana linii kablowej zasilającej; dostawa i montaż złącza kablowego wraz z wyłącznikiem bezpieczeństwa, wykonanie zasilania budynku, uruchomienie urządzeń oraz wykonanie niezbędnych pomiarów.

XVIII.  Wymiana kabla zasilającego 6kV – SUW Czaniec. 

XIX. Dostawa i montaż rozdzielni elektrycznej dla Szpitala Speccjalistycznego w Brzozowie – demontaż istniejącej rozdzielni, montaż rozdzielni głównej TBG, przedłużenie/mufowanie kabli odpływowoych, pomiary i uruchomienie rozdzielni – BRZOZÓW WOJ. PODKARPACKIE.

XX. Wymiana transformatorów 15/20/0,4kV w stacjach ST-05 oraz ST-2B na Lotnisku Międzynarodowym;

XXI. Zakup, dostawa, montaż nowych, kompletnych układów do kompensacji mocy biernej w rozdzielni głównej nN na bazie SPGK przy ul. Jana Pawła II 59 w Sanoku, oraz w Stacji Uzdatniania Wody w Zasławiu przy ul. Filtrowej 54 w Zagórzu.